การรับประกันสินค้า โฮมมีคิช

การรับประกัน Homikitch Care

การรับประกันสินค้า Homikitch Care

 

ตู้และเคาน์เตอร์ท็อป

การรับประกัน 3 ปี แบบมีเงื่อนไข

การรับประกันนี้ มีผลต่อเมื่อ เป็นการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น โดยจะครอบคลุมความเสียหายของตัววัสดุ และความเสียหายจากกระบวนการผลิต

การรับประกันนี้ ครอบคลุมส่วนต่างๆ ดังนี้ :

-          โครงตู้

-          หน้าบาน

-          ชั้นปรับ

-          ขาตู้และไม้ปิดขาตู้

-          ขอบบัวตกแต่ง

-          เคาน์เตอร์ท็อป*

-          อุปกรณ์ฟิตติ้ง

-          อุปกรณ์เสริมต่างๆ

 

สิ่งที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน :

-          ความเสียหายจากน้ำ

-          ความเสียหายจากปลวก

-          ความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท และการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

-          ความเสียหายจากการใช้น้ำยา หรือวัสดุทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสม

-          ความเสียหายจากภัยต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ

-          ความเสียหายจากการกระแทก การชน และอุบัติเหตุ

-          ความเสียหายจากการซ่อมแซม ปรับปรุง โดยบุคคลที่ไม่ได้รับรอง และอนุญาติจากบริษัทฯ

-          การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา และรอยขีดข่วนจากการใช้งาน

*สำหรับเคาน์เตอร์ท็อป Silestone, Caesarstone, Hi-Macs และ Geoluxe

การรับประกันสินค้า เป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่นำเข้าสินค้านั้น ๆ กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งาน และเงื่อนไขการรับประกันของสินค้านั้น ๆ

 

สินค้าตู้พลาสวูด

การรับประกัน 3 ปี แบบมีเงื่อนไข

การรับประกันนี้ มีผลต่อเมื่อ เป็นการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น โดยจะครอบคลุมความเสียหายของตัววัสดุ และความเสียหายจากกระบวนการผลิต

การรับประกันนี้ครอบคลุมความเสียหายจากน้ำและปลวก ภายใต้การใช้งานปกติ

การรับประกันนี้จะมีผล เมื่อลูกค้ามีการทำการกำจัดปลวกในบ้านเป็นประจำเท่านั้น

 

สิ่งที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน :

-          ความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท และการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

-          ความเสียหายจากการใช้น้ำยา หรือวัสดุทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสม

-          ความเสียหายจากภัยต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ

-          ความเสียหายจากการกระแทก การชน และอุบัติเหตุ

-          ความเสียหายจากการซ่อมแซม ปรับปรุง โดยบุคคลที่ไม่ได้รับรอง และอนุญาติจากบริษัทฯ

-          การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา และรอยขีดข่วนจากการใช้งาน

 

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

การรับประกันสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่นำเข้าสินค้านั้น ๆ กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานและเงื่อนไขการรับประกัน ที่แนบไปกับสินค้านั้น ๆ

 

       บริษัท โฮมมีคิช จำกัด ขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบความเสียหายของสินค้า และ ตัดสินว่า สินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิที่จะตัดสินว่า จะซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ ด้วยสินค้าในระดับเดียวกัน


 

Visitors: 84,321