คุณภาพงานออกแบบ จากโฮมมีคิช

มาดูกันว่า โฮมมีคิช ช่วยให้ท่านได้เฟอร์นิเจอร์ที่ดีกว่า ได้อย่างไร


เพราะ เฟอร์นิเจอร์ที่ดี ต้องไม่ใช่แค่สวย

แต่ยังต้องตอบสนองการใช้งานของเรา

 

"เพราะทุกคนต่างกัน เฟอร์นิเจอร์ของโฮมมีคิชก็เช่นกัน"

 

 

"ที่โฮมมีคิช เราออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไลฟ์สไตล์ของท่าน"

 

 

"โฮมมีคิชยังออกแบบตำแหน่งของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในตู้ 

เพื่อให้ตู้ทุกใบ สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด"

 

Visitors: 84,318